Bardzo ciekawy typ nauczania o którym warto jest wspomnieć i zainteresować się nim jeśli interesuje nas język angielski bez wychodzenia z domu i nauka języka w bardzo dobrych warunkach, a więc w zaciszu naszego domu to kształcenie sieciowe, czyli wirtualne. Nacisk jest położony na komputery w sieci. Jest to model edukacji na odległość asynchronicznej i synchronicznej. Nauczyciel jest jak instruktor-weryfikator. Poziom interakcji  5 nauczyciel uczeń i uczeń-uczeń jest bardzo wysoki. Koszty transmisji informacji są niskie, kontakty odbywają się przez e-mail, czat, a projekty badawcze robi się na odległość. Jest ono bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. Istnieje tam wiele uniwersytetów kształcących drogą sieciową np. Open University z Milion Keynes. Do tego typu edukacji zaliczają się między innymi: m-leanring, d-leanring czy e-learning. M-leanring, pochodzący od angielskiego „mobile learning”, oznacza uczenie się na odległość wymagające bezprzewodowej technologii, natomiast e-learning to model edukacji instytucjonalnej na odległość, gdzie nauczyciel jako instruktor-weryfikator, przewodnik, dostawca, konsultant i doradca. Poziom interakcji nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń jest wysoki. Koszty przekazu informacji są niskie, kontakty przez prace zespołowe na odległość, jest współpraca i indywidualne rozwiązywanie zadań. Dzieli się na kształcenie bezpośrednie i pośrednie. Warto spróbować.

Jeśli chodzi o nauczanie na odległość, to wbrew pozorom ten sposób kształcenia znany jest od ponad 300 lat, bazuje na autonomicznych materiałach samokształceniowych – uczący się nie muszą opuszczać swoich domów podczas procesu uczenia się, bazuje na materiałach drukowanych – do komunikowania się wykorzystuję się tradycyjna pocztę oraz telefon. W ten sposób możemy nauczyć się właściwie czego chcemy, nawet zrobić studia. 7 Popularny jest na przykład kurs pozwalający dobrze poznać język angielski czy inne języki albo przynajmniej jego podstawy. Do najbardziej znanych kursów korespondencyjnych w Polsce należy ESKK, znana jako Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego, która przedstawia bogatą ofertę różnorodnych kursów: językowych, zawodowych i hobbystycznych. Na koniec kursu uczeń uzyskuje certyfikat wewnętrzny, a czasami przystępuje nawet do egzaminu zewnętrznego. Nie jest zatem tak, że wszystko odbywa się na odległość bez kurateli odpowiedniego specjalisty. Na szczęście na pewnym etapie po prostu musi się on pojawić i sprawdzić nasze faktyczne kompetencje.

Edukacja alternatywna to przede wszystkim uczenie się na odległość. Do tego typu nauczania można zaliczyć D-learning, pochodzący od angielskiego distance learning, które charakteryzuje się odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując interpersonalną komunikację 6 (typową dla konwencjonalnej edukacji) typem komunikacji, w której pośredniczy technologia. To idealni rodzaj nauki dla osób, które są nieśmiałe i bardzo fajna opcja jak chodzi o język angielski czy też inny język albo nauke z innej dziedziny. Dobrym przykładem są szkoły korespondencyjne, będące pierwszymi przykładami zastosowania d-learningu. Nauczanie korespondencyjne to model edukacji indywidualnej, a więc odkrywanie wiedzy również odbywa się samodzielnie. Nauczyciel jest jak przewodnik, poziom interakcji nauczyciel-uczeń jest bardzo niski, a interakcje typu uczeń- uczeń w ogóle nie mają miejsca. Koszty transmisji informacji są niskie, jest współpraca, a nauczanie odbywa się drogą pocztową, radiową i przez TV.

W tradycyjnym kształceniu języka wykłady odbywają się w salach, jest to model edukacji instytucjonalnej. Biorąc pod uwagę na przykład język angielski czy jakikolwiek inny język albo po prostu jakąkolwiek inną dziedzinę, chociażby biologię czy chemię wygląda to następująco. Nauczyciel jest jak dostawca, a poziom interakcji 8 nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń, jest bardzo wysoki. Koszty przekazu wiadomości są niskie, praca domowa indywidualna, a nauczanie odbywa się przez kontakt bezpośredni, czyli twarzą w twarz. Poprzez edukację alternatywną, rozumie się typ, lub typy nauczania, odmienne i coraz bardziej odchodzące od tych „normalnych”, które znane są nam od dziecka. Wykorzystuje ona inne metody nauczania, relacje pomiędzy uczniem i nauczycielem zwykle nie mają charakteru bezpośredniego, a głównym narzędziem służącym i pomocnym w nauczaniu zwykle jest komputer. Istnieje wiele typów takiej edukacji, które zdobywają coraz większe zainteresowanie i co za tym idzie większą ilość chętnych do nauki.

Edukacja to pojęcie towarzyszące ludzkości od zarania dziejów. Świadomie, czy też nieświadomie, człowiek uczy się, gromadzi informacje, zdobywa kompetencje przez cały okres swojego życia. Wszyscy mamy potrzeby rozwoju, a edukacja bardzo często ułatwia nam bądź przyśpiesza ten proces. 9 A jak ludzie uczą się języka? Najbardziej znaną i wykorzystywaną formą edukacji języka niestety nadal jest nauczanie tradycyjne, którego doświadcza praktycznie każdy człowiek, przynajmniej w pewnym okresie życia. Warto jednak czasami skupić się na alternatywnych typach edukacji, a więc nieco innych niż wspomniana wyżej edukacja tradycyjna i poznać inne możliwości. Język angielski, jak i jakikolwiek inny język najlepiej jest przyswajać od dziecka. Wie o tym każdy, ale dlaczego tak jest? Nie tylko dlatego, że dziecko chłonie wszystko bo jest małe i wszystko je ciekawi, ale to oczywiście podstawa. Przede wszystkim dopiero uczy się ono mówić poprawnie, kształtuje się jego krtań i wtedy jest w stanie przyzwyczaić ją do dźwięków rodzimych jak i obcych.

Nauczanie na każdym etapie życia dziecka to proces złożony. Nauczyciel sam nie może go zapewnić, konieczne jest tu miejsce na samo-nauczanie oraz wzajemne nauczanie się 10 (kształcenie młodych przez młodych). Rola nauczyciela sprowadza się do odpowiedzialności za wszelką orientację nauczania; czuwania nad wzlotami, uniesieniami ku prawdziwym wartościom; podejmowania koniecznych środków ostrożności. Wychowawca winien rozwijać u młodego człowieka zdolność refleksji, jasność sądów, poczucie umiaru, ćwiczyć wolę, wytrwałość, ale przede wszystkim pomóc w procesie samorealizacji. Jest to bardzo istotne jeśli chodzi o naukę, szczególnie język angielski, bowiem wbrew pozorom tutaj nie chodzi wcale o to, aby posiąść odpowiednie umiejętności tworzenia zdań czy artykułowania słów oczywiście to jest bardzo ważne, bez tego nie da się porozumieć, ale liczy się coś jeszcze. Czasami trzeba zastanowić się nad tym czego się uczymy, dlaczego i przede wszystkim czuć ten język. Trzeba go też po prostu polubić.

Rola nauczyciela nie ogranicza się jedynie do nauczenia języka jakiego uczy, w tym wypadku chodzi o język angielski. Jeśli rozumieć ją jako opiekę, ulega poważnym przekształceniom i przeobrażeniom, by w końcu wygasnąć. Wychowanek bierze czynny udział w stwarzaniu warunków w swej egzystencji i ponosi w dużym stopniu 3 sam skutki własnej bierności i popełnionych błędów, przyjmuje na siebie od opiekuna odpowiedzialność za zaspokajanie większości swych potrzeb. W wyniku tego zmienia się charakter zależności opiekuńczej między stronami procesu opieki, z nadrzędno – podrzędnej przekształca się w bardziej równorzędną, opartą przede wszystkim na wspólnocie interesów życiowych i związkach emocjonalnych, a tym samym zaczyna zanikać stosunek opiekuńczy. Nauczyciel musi trochę bardziej się postarać, aby nauczyć ucznia języka czy czegokolwiek innego, w szkole, czy też poza nią na przykład podczas indywidualnych lekcji, które obecnie są coraz bardziej popularne. Najważniejsze jednak, aby świecił przykładem i był w stanie zachęcić ucznia do nauki języka, który przyda mu się w przyszłości czy tego chce czy też nie.

Duże znaczenie  w nauczaniu języka mają wzmocnienia pozytywne i negatywne, czyli systemu kar i nagród, odpowiednio stosowane mogą dawać bardzo dobre rezultaty. Jeśli chodzi o rodziców, to przede wszystkim nie powinni oni nagradzać pieniędzmi ani karać dziecka cieleśnie, istnieje wiele innych sposobów, które odnoszą o wiele lepsze rezultaty. Największą potrzebą dziecka bowiem jest kontakt z rodzicami i poczucie bezpieczeństwa a także miłości. 2Dzięki odpowiednim nagrodom, a dla dzieci najlepszy jest właśnie kontakt z rodzicami nauczą się szybko czego tylko chcemy, Język angielski będzie wchodził im do głowy jak bułka z masłem, jeśli tylko damy im odpowiednie warunki. Także w szkole odgrywa to istotną rolę, ponieważ nauczyciel stosujący odpowiednie wzmocnienia nie tylko uzyska spokój i spełnią się jego wymagania, ale zyska szacunek i sympatię uczniów, a przede wszystkim nauczy ich tego, czego powinien. Kto bowiem chciałby uczyć się, kiedy nauczyciel czy rodzice ciągle go gnębią? Z pewnością każdy z nas pamięta niemiłe sytuacje ze szkoły, a tak być nie powinno.

W nauczaniu języka i nauczaniu ogólnie bardzo ważne są zasady, lecz nie powinny być one narzucanymi z góry nakazami, a pewną umową nieformalnie ustanowioną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Nie jest istotne czy chodzi o język angielski czy jakikolwiek inny przedmiot. W przypadku szkoły, umowy te zawiązane pomiędzy nauczycielem a 1 uczniami, mogą to być uwiecznione na piśmie, wisząc na gazetce szkolnej i pomagając im o odpowiednim zachowaniu w adekwatnych do tego sytuacjach. Ważne jest także rozwijanie umiejętności dzieci i nie narzucanie im niczego z góry. Uważam, że rodzice powinni uważnie obserwować swoje dzieci już od najmłodszych lat i w miarę możliwości stwarzać im warunki do rozwoju, nie kierując się własnymi aspiracjami lecz zainteresowaniami, predyspozycjami i potrzebami dziecka. Również w szkole powinno stosować się taką właśnie zasadę, owszem pewne istotne rzeczy powinno się dziecko nauczyć czy tego chce czy nie (liczenie, pisanie, pewne zachowania), ale reszta powinna być w dużej mierze zależna od dziecka. Nie powinno się jednak wychodzić poza granice ani w sferze wolności, ani zakazów. Niestety w naszym systemie póki co nie jest to możliwe.

Każdy charakteryzujący się dłuższym stażem nauczyciel, bądź przyszli wychowawcy, zapewne mieli i mają swoje koncepcje nauczania. Wielu szanujących się dużym uznaniem pedagogów, znawców ludzkich potrzeb i rozwoju intelektualnego, również miało swoje zdanie na ten temat. Jednak koncepcji nauczania jest tyle, ile jest ludzi na świecie i tak naprawdę nie wiadomo, która z nich jest najbardziej poprawna i sprawdza się w stu procentach. Tymczasem nauczanie języka jakim 4 jest język angielski ale nie tylko, nauczanie każdego przedmiotu czy umiejętności, nie powinno polegać na relacji typu rządca i podwładny, który tylko wysłuchuje i wypełnia polecenia, tak jak to zwykle wygląda, lecz na relacji polegającej na współpracy, wzajemnej pomocy oraz wymianie informacji. Nie chodzi tutaj tylko o nauczyciela i uczniów, ale także o rodzica i dziecko, z pewnością takie kontakty zakorzenione w domu rodzinnym nie tylko pomogą im porozumieć się ze swoimi dziećmi, ale w późniejszym czasie ułatwią im porozumiewanie się w życiu codziennym z nauczycielami, czy rówieśnikami, a także lepsze przyswajanie informacji i nauczenie się tego co przekazuje nauczyciel.